Tko/što je uzrok patnje?

„Tko/što je uzrok patnje?…detaljnije…

Parikšit tješi kravu i bika (nastavak)

Nastavak diskusije u kojoj „Parikšit tješi kravu i bika”…detaljnije…

Parikšit tješi kravu i bika

Počujte kao „Parikšit tješi kravu i bika”…detaljnije…