Posljednja lekcija djeda Bišmadeva

Objavljeno
Komentari Nijedan

Na temelju dosadašnjeg iskustva koje smo skupili tijekom naših različith projekata možemo sa sigurnošću reći da kad god nas tema nanese u vode varnašrama dharme kod mnogih sudionika naših seminara probudi se dosta pitanja koja vode do vrlo žive diskusije. Prošlo predavanje nije ni po čemu bilo izuzetak, tako da se čak izrodila ideja da jedan čitav vikend u budućnosti posvetimo isključivo toj temi…

Za sada, još uvijek nemamo dovoljno informacija glede “gdje i kada?”, no ukoliko ste zainteresirani za tako nešto, budite slobodni kontaktirati nas jer u slučaju povećeg interesa ozbiljno ćemo razmotriti da li prvobitna ideja odn. moguće mjesto održavanja može zadovoljiti “potrebe”.

Vratimo se natrag u naš kontekst Šrimad-Bhagavatama gdje nas nakon još nekoliko stihova o varnašrama dharmi očekuje vrhunac podučavanja djeda Bišmadeva. Radi se o najvažnijoj lekciji koja, bez, izuzetka, čeka svakog od nas.1

Jedna bengalska poslovica kaže: “Phalena pariciyate” odn. “Sudimo po rezultatima”, pa ako pogledamo sveukupni rezultat života djeda Bišmadeva, nema sumnje da je rezultat odličan!

Za iskrene duhovne tragaoce, duboko smo uvjereni, ne treba bolja pozivnica od informacije da je u utorak, 22.-og rujna 2015.-e godine s početkom u 19 sati na rasporedu “Posljednja lekcija djeda Bišmadeva”…na našem starom mjestu — prvom katu zgrade “Starog hrasta” — Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec.

1 Ovdje, naravno, ne mislimo samo na sudionike odn. polaznike naših predavanja, već na svaku osobu u materijalnom svijetu…razlika je samo u tome da su neki svjesni te lekcije koja ih očekuje u budućnosti, neki je uporno pokušavaju “zaboraviti”, dok se neke osobe jednostavno pretvaraju kao da ona uopće ne postoji.

Autor
Kategorije

Komentari

Komentiranje je zatvoreno za ovaj članak.

← Starije Novije →