Objavljeno
Komentari Nijedan

Nova kalendarska godina, a novo predavanje “Biti se ili se ne biti” na temelju Bhagavad-gite održat će se u starom terminu, ovog puta u utorak 3.1.2012. godine s početkom u 19h, na adresi: A. Schulteissa 19, Čakovec, u prostorijima bivšeg GK (preko puta Pilke).

Nakon uvodnog opisa stanja na bojnom polju Kurukšetre, slijedi velika dilema Arđune…ista ona koja je mučila slavnog Šekspirovog junaka.

Je li to problem ‘nekog drugog’, ili možda svatko od nas može pronaći sebe na Kurukšetri, riješiti hamletovsku dilemu i postići svoju osobnu pobjedu?

Krenite žustro i bez oklijevanja od samog starta, ulaz je slobodan, a predavanje će održati Gour-Gadadhara Dasa.

Autor
Kategorije Bhagavad-gita

Objavljeno
Komentari Nijedan

Pred nama je novo predavanje iz ciklusa “Bhagavad-gita” naslovljeno “Stijeg duhovnosti”.

Bhagavad-gita je tek započela upitom Dhritaraštre koji se raspituje kod svog sekretara Sanđaje o stanju na bojnom polju Kurukšetre.

Naizgled, može izgledati da sve to nema puno veze s nama…

Dođite, u ponedjeljak, 19.12.2011. na adresu: A. Schulteissa 19, Čakovec — u prostorije bivšeg GK (preko puta Pilke) s početkom u točno 19h, na predavanje i razuvjerite se.

Bhagavad-gita, jedan od najvrednijih dragulja u riznici vedske mudrosti skriva neprocjenjivu mudrost, čak i u uvodnom poglavlju.

Predavač je, kao i obično, Gour-Gadadhara Dasa, a ulaz je slobodan.

Autor
Kategorije Bhagavad-gita

Objavljeno
Komentari Nijedan

Konačno!!!

U arhivu su upravo dodana tri preostala predavanja iz ciklusa “Uvod u drevnu mudrost Veda” i to:

  • šesto predavanje: “Varnašrama dharma — vedski društveni sustav”,
  • sedmo predavanje: “Tri vida Apsolutne Istine”, te
  • osmo predavanje: “Savršenstvo yoge”

Autor
Kategorije novosti

Objavljeno
Komentari Nijedan

Igrom slučaja ili voljom Proviđenja, naredno predavanje pod nazivom “Kurukšetra” iz ciklusa “Bhagavad-gita” održat će se upravo na dan kada je prije više od 5000 godina Svevišnji Gospodin Šri Krišna izgovorio “Božansku pjesmu” na bojnom polju Kurukšetre svom dragom prijatelju i bhakti, Arđuni.

Kako je prošlo predavanje predstavljalo uvod u Bhagavad-gitu na kojem smo pokušali dati kratki povijesni pregled događaja i osoba koje su dovele do situacije u kojoj je Bhagavad-gita izgovorena, možemo reći da pravi seminar počinje ovim predavanjem koje će se održati, u ponedjeljak, 5.12.2011.na adresi: A. Schulteissa 19, Čakovec — u prostorijama bivšeg GK (preko puta Pilke) s početkom u točno19h.

Predavač je Gour-Gadadhara Dasa, a ulaz je slobodan.

Preporučamo da sa sobom ponesete neki komad papira i olovku kako biste lakše pratili seminar, a ukoliko imate svoj primjerak knjige, bilo bi korisno da ga ponesete sa sobom radi lakšeg praćenja i sudjelovanja. Pripremite se za dramu Kurukšetre!!!

Autor
Kategorije Bhagavad-gita

Objavljeno
Komentari Nijedan

Nakon završetka ciklusa “Uvod u drevnu mudrost Veda”, pred nama je novi ciklus i još podosta zajedničkog druženja uz drevnu mudrost jednog od najpoznatijih i najvažnijih vedskih spisa — Bhagavad-gite.

Teško bi bilo nabrojati sve poznate osobe koje su nalazile nadahnuće u Bhagavad-giti, no s jedne strane to nije niti potrebno. Naime, Bhagavad-gita predstavlja standard sam po sebi i stoga joj nije potrebna nikakva reklama.

Uvodno predavanje ima zadaću da nas upozna s povijesnim kontekstom u kojem je izgovorena Bhagavad-gita, te da nas upozna s temama koje ovaj vedski spis obrađuje. Poseban naglasak će biti stavljen na relevantnost učenja Bhagavad-gite danas kao metode rješavanja praktičnih problema svakog pojedinca bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest, političko opredjeljenje, boju kože, spol itd.

Predavanje će se, kao i obično, održati, u utorak, 22.11.2011.na adresi: A. Schulteissa 19, Čakovec — u prostorijama bivšeg GK (preko puta Pilke) s početkom u točno 19h.

Napomenimo još da preporučamo da sa sobom ponesete neki komad papira i olovku kako biste lakše pratili seminar, a ukoliko imate svoj primjerak knjige, bilo bi korisno da ga ponesete sa sobom radi lakšeg praćenja i sudjelovanja.

Poučeni iskustvom s uvodnog ciklusa, ovoga puta ćemo počinjati sa seminarom u točno navedeno vrijeme, te završavati u 20:30h.

Predavač je Gour-Gadadhara Dasa, a ulaz je slobodan.

Autor
Kategorije Bhagavad-gita

← Starije Novije →