Objavljeno
Komentari Nijedan

Završili smo diskusiju transcendentalnih odlika cara Parikšita, a čak smo uspjeli i malo ponoviti gradivo prethodnih poglavlja…1

Sada je pred nama jedno novo “poglavlje” Šrimad Bhagavatama koje započinje povratkom velikog bhakte Vidure na dvor Pandava kako bi spasio svog brata Dhritaraštru od materijalističkog života(renja)…

Kada slijepi kralj Dhritaraštra nije želio poslušati savjet mudrog Vidure o važnosti obuzdavanja častohlepivih emocija Duryodhane koji je želio pod svaku cijenu lišiti vlasti petoricu Pandava na čelu s kraljem Judištirom, bilo je jasno da je rat na Kurukšetri neminovan…

Vidura je iskoristio povoljni trenutak, napustio je dvor i krenuo putem hodočašća i tom prilikom se naoružao transcendentalnim znanjem. Što nam je spremio, čuti ćemo vrlo brzo.

Poslijednji program ove kalandarske godine “Povratak Vidure…” održava se u četvrtak, 29.12.2016.-e s početkom u 19 sati na prvom katu “Starog Hrasta”, Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec — dođite i počujte “čestitku” Vidure upućenu milošću Svevišnjeg Gospodina Šri Krišne svima nama.

1 Ovaj dio ponavljanja bi zasigurno mogao biti temeljitiji ili čak repriziran nekom drugom prilikom.

Autor
Kategorije

Objavljeno
Komentari Nijedan

Uspjeli smo! Uspjeli smo…prošli put završiti diskusiju dvanaestog poglavlja. Nalazimo se negdje na dvije trećine Prvog pjevanja Šrimad Bhagavatama i pred nama je nekoliko zanimljivih poglavlja koja opisuju događaje u svezi s Maharađem Parikšitom, dok neki događaji čak i prethode pojavi samog cara…

Bilo je pomisli da ćemo možda uspjeti naći nešto vremena i za kratku rekapitulaciju gradiva, posebice središnjih1 šest poglavlja. Uzimajući u obzir činjenicu da je projekt “Krema vedske mudrosti” započeo prije gotovo tri godine2, prepuštam našim čitaocima i/ili slušaocima, te, naravno, sudionicima seminara da pokušaju predvidjeti kada bismo mogli završiti diskusiju Prvog pjevanja.

Za sve one kojima takva “matematika” nije od prevelike važnosti, spomenimo samo da je slijedeći program u ciklusu na redu u četvrtak, 15.12.2016.-e godine s početkom u 19 sati — prvi kat “Starog Hrasta”, Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec.

Ponesite sa sobom “sve što imate” jer nalazimo se u danima Adventa.

1 Naime, nećemo baš cjepidlačiti, no, Prvo pjevanje Šrimad Bhagavatama ima 19 poglavlja, pa stoga smatramo da su poglavlja od 1—6 prva trećina, poglavlja od 7—12 druga, dok ostatak od 13—19-og čini zadnju trećinu.

2 Točnije 11.2.2014.-e

Autor
Kategorije

← Starije Novije →