Objavljeno
Komentari Nijedan

Konačno!!!

U arhivu su upravo dodana tri preostala predavanja iz ciklusa “Uvod u drevnu mudrost Veda” i to:

  • šesto predavanje: “Varnašrama dharma — vedski društveni sustav”,
  • sedmo predavanje: “Tri vida Apsolutne Istine”, te
  • osmo predavanje: “Savršenstvo yoge”

Autor
Kategorije novosti

Objavljeno
Komentari Nijedan

Igrom slučaja ili voljom Proviđenja, naredno predavanje pod nazivom “Kurukšetra” iz ciklusa “Bhagavad-gita” održat će se upravo na dan kada je prije više od 5000 godina Svevišnji Gospodin Šri Krišna izgovorio “Božansku pjesmu” na bojnom polju Kurukšetre svom dragom prijatelju i bhakti, Arđuni.

Kako je prošlo predavanje predstavljalo uvod u Bhagavad-gitu na kojem smo pokušali dati kratki povijesni pregled događaja i osoba koje su dovele do situacije u kojoj je Bhagavad-gita izgovorena, možemo reći da pravi seminar počinje ovim predavanjem koje će se održati, u ponedjeljak, 5.12.2011.na adresi: A. Schulteissa 19, Čakovec — u prostorijama bivšeg GK (preko puta Pilke) s početkom u točno19h.

Predavač je Gour-Gadadhara Dasa, a ulaz je slobodan.

Preporučamo da sa sobom ponesete neki komad papira i olovku kako biste lakše pratili seminar, a ukoliko imate svoj primjerak knjige, bilo bi korisno da ga ponesete sa sobom radi lakšeg praćenja i sudjelovanja. Pripremite se za dramu Kurukšetre!!!

Autor
Kategorije Bhagavad-gita

Objavljeno
Komentari Nijedan

Nakon završetka ciklusa “Uvod u drevnu mudrost Veda”, pred nama je novi ciklus i još podosta zajedničkog druženja uz drevnu mudrost jednog od najpoznatijih i najvažnijih vedskih spisa — Bhagavad-gite.

Teško bi bilo nabrojati sve poznate osobe koje su nalazile nadahnuće u Bhagavad-giti, no s jedne strane to nije niti potrebno. Naime, Bhagavad-gita predstavlja standard sam po sebi i stoga joj nije potrebna nikakva reklama.

Uvodno predavanje ima zadaću da nas upozna s povijesnim kontekstom u kojem je izgovorena Bhagavad-gita, te da nas upozna s temama koje ovaj vedski spis obrađuje. Poseban naglasak će biti stavljen na relevantnost učenja Bhagavad-gite danas kao metode rješavanja praktičnih problema svakog pojedinca bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest, političko opredjeljenje, boju kože, spol itd.

Predavanje će se, kao i obično, održati, u utorak, 22.11.2011.na adresi: A. Schulteissa 19, Čakovec — u prostorijama bivšeg GK (preko puta Pilke) s početkom u točno 19h.

Napomenimo još da preporučamo da sa sobom ponesete neki komad papira i olovku kako biste lakše pratili seminar, a ukoliko imate svoj primjerak knjige, bilo bi korisno da ga ponesete sa sobom radi lakšeg praćenja i sudjelovanja.

Poučeni iskustvom s uvodnog ciklusa, ovoga puta ćemo počinjati sa seminarom u točno navedeno vrijeme, te završavati u 20:30h.

Predavač je Gour-Gadadhara Dasa, a ulaz je slobodan.

Autor
Kategorije Bhagavad-gita

Objavljeno
Komentari Nijedan

Došli smo i do kraja ciklusa “Uvod u drevnu mudrost Veda” koje će obilježiti predavanje pod nazivom “Savršenstvo yoge”. Kao prvu stvar, treba definirati što se zapravo krije iza termina yoga. Nakon toga, dati ćemo pregled različitih pravaca ili škola yoge s naglaskom na praktičnost primjene određenog sustava u današnje vrijeme, a posebice uzimajući u obzir ritam života suvremenog čovjeka na zapadu.

Uza sve to, prezentirat ćemo i navode Svetih spisa o tome koji je sustav yoge preporučen za današnje doba.

Nećemo zaboraviti niti dati kratki sažetak čitavog ciklusa koji je trebao poslužiti kao uvod u naprednije teme, no više o tome na samom predavanju.

Vidimo, se u utorak, 8.11.2011. u 19h na adresi: A. Schulteissa 19, Čakovec — u prostorijama bivšeg GK (preko puta Pilke).

Predavač je Gour-Gadadhara Dasa, a ulaz je slobodan.

Za najstrpljivije polaznike ciklusa, spremamo malo iznenađenje.

Autor
Kategorije Uvod u drevnu mudrost Veda

Objavljeno
Komentari Nijedan

Drago nam je da Vas možemo obavijestiti da su u arhivu upravo dodana dva nova predavanja:

  • peto predavanje iz ciklusa “Uvod u drevnu mudrost Veda” pod naslovom “Karma i slobodna volja” i
  • predavanje našeg posebnog gost H.G. Kratu Prabhua održanog 30.8.2001. u Čakovcu.

Autor
Kategorije novosti

← Starije Novije →