Učenja djeda Bišmadeva (post festum)

“Učenja djeda Bišmadeva (post festum)”…utorak, 17.11. u 19 sati…detaljnije…

Refleksije djeda Bišmadeva

“Refleksije djeda Bišmadeva” u utorak, 3.11.2015.-e…detaljnije…

Nije mi neugodno...

“Nije mi neugodno…” u utorak, 20.10. u 19 sati…detaljnije…